Mårtensson Gräv är ett lokalt företag med lång erfarenhet och bred kompetens inom 
entreprenad och anläggning. Vi utför gräv- och schaktningsarbeten åt såväl privatpersoner, 
företag och lantbruk/skogsbruk främst i Kronobergs och Hallands län. Företaget grundades 1975 av Kenth Mårtensson och sedan 2007 arbetar Erik Mårtensson 
med i företaget. Maskinparken har förnyats flera gånger och växt de senaste åren. Enskilda avlopp - Husgrunder - Plöjning eller grävning för jordvärme - Gårdsplaner Skogsbilvägar och traktorvägar - Rensning av diken och kanaler Grävning av dammar och våtmarker. - Dräneringar 
Certifierade för anläggning av enskilda avlopp. 

Kontakta oss och diskutera ert projekt, 070-260 91 40

Mårtensson Gräv
Flässeryd - 285 93 Markaryd - 070-260 91 40 - 0433-140 01 - info@mgfa.se